Menu

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Turznie

ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

tel. +48 56 645 98 42
e-mail: zsturzno@wp.pl

Start

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest dla wszystkich bardzo trudna. Z dnia na dzień nasze codzienne funkcjonowanie drastycznie się zmieniło. Przyszło nam się zmagać z sytuacją dotąd nieznaną. Została ograniczona nasza swoboda, musimy poddać się wielu nakazom i zakazom, pojawił się lęk o zdrowie nasze i naszych bliskich, a także o przyszłość materialną.
Staramy się żyć normalnie w tych nienaturalnych dla człowieka okolicznościach. Jest to niebywale trudne i obciążające. W tej sytuacji mogą pojawiać się różne trudne emocje i frustracje. Strach, lęk, poczucie osamotnienia czy przeciążenie odpowiedzialnością w każdym obszarze życia. Obowiązki, które dotychczas podzielone były na różne osoby, jak w sytuacji edukacji, teraz spadły przede wszystkim na rodziców. Dzieci także zmuszone są do samodyscypliny i odpowiedzialności niekiedy zbyt dużej do ich możliwości i gotowości rozwojowej. 
W związku z tym proponujemy zarówno uczniom jak i rodzicom pomoc pedagogiczną za pośrednictwem e-dziennika. Jestem do dyspozycji Uczniów oraz Rodziców w każdej trudnej dla Was sytuacji. Ponieważ rozmowa jest dla nas wszystkich bardzo ważna, pomaga nam rozładować stres i może uchronić nas przed paniką. 

Zapraszam do kontaktu przez e-dziennik lub maila k.zatorska@spturzno.pl
Pedagog – Katarzyna Zatorska

Poniżej przydatne linki i materiały pomocne przy rozmowie z dziećmi nt. koronawirusa:

Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę opisuje w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o ich emocjach związanych z koronawirusem.
https://tiny.pl/tbn23
Książeczka-kolorowanka, która będzie pomocna w rozmowie z dziećmi na trudny temat.
https://tiny.pl/tbnjf

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie przedłużaczas ograniczonego funkcjonowania Szkoły do 10 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie od 25 marca 2020 zostają wprowadzone zajęcia dydaktyczne w formie kształcenia na odległość.

Ogólne zasady nauczania na odległość.

 1. Lekcje prowadzone są według tygodniowego planu zajęć.
 2. O godzinie kiedy według planu jest dana lekcja, nauczyciel:
  wpisuje temat do e-dziennika;
  b. w e-dzienniku, w zadaniach domowych wpisuje informacje zawierające treść lekcji, linki do stron, ewentualne zadania do wykonania itp.;
 3. tą samą informację wysyła przez e-dziennik do ucznia i rodzica;
 4. Uczeń oraz rodzic mają obowiązek otworzyć wiadomość, co jest potwierdzeniem frekwencji. Wiadomość należy odczytać tego samego dnia. Po otworzeniu informacji, co jest potwierdzeniem frekwencji, nauczyciel zaznacza w dzienniku symbolem ptw (potwierdzenie odebrania wiadomości).
 5. Nauczyciele mogą modyfikować program nauczania w celu dostosowania wybranej metody do kształcenia na odległość.
 6. Konsultacje uczeń - rodzic – nauczyciel odbywają się za pomocą e-dziennika.
 7. Nauczyciel jest zobligowany do uwzględnienia możliwości psychofizycznych ucznia oraz technicznych (dostęp do komputera, praca na smartfonie itp.). Uwzględnianie informacji uzyskanych od rodzica.

Sposoby realizacji nauczania na odległość:
a. podstawowe narzędzie –e-dziennik
b. padlet;
c. epodręczniki.pl;
d. poczta elektroniczna;
e. strony internetowe wydawnictw;
f. inne dostępne portale internetowe.

Rekrutacja

Druki wniosków i zgłoszeń do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej proszę pobierać ze strony internetowej spturzno.pl i po wypełnieniu skan lub zdjęcie dokumentu przesłać na adres zsturzno@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres 87-148 Łysomice, Turzno ul. Parkowa 4.

 • konkurs wiedzy o F. Chopinie

IV edycja Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie

W przededniu Święta Patrona Naszej Szkoły odbył się Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Była to już IV edycja. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 4a, 5a, 5b i 5c. Uczestnicy konkursu odpowiadali drużynowo na pytania związane z ikonografią, dotyczące życia i twórczości Fryderyka Chopina.

 • wyróżnienie dla M. Wróblewskiego

Wyróżnienie dla Michała Wróblewskiego

Uczeń Naszej Szkoły, Michał Wróblewski  wziął  udział  w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce.  Konkurs odbył się pod koniec lutego w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.   W konkursie wzięło udział 30 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Informacja o kursowaniu autobusów

Arriva Bus Transport Polska informuje, że w okresie od 16 marca b.r. do 25 marca b.r. z powodu zamknięcia szkoły nie będą wykonywane kursy oznaczone w rozkładzie jazdy litera S (kursuje w dni nauki szkolnej)

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 12 marca  do 25 marca 2020 r. oraz dodatkowo zajęcia opiekuńcze od 16 marca do 25 marca 2020 r.

Informacje dodatkowe.

 1. W czwartek 12 i piątek 13 marca Szkoła zapewnia opiekę dla uczniów w uzasadnionych przypadkach niemożliwości zapewnienia opieki.
 2. Autobusy będą kursować w czwartek i piątek.
 3. Od 12 marca do 25 marca wszystkie zajęcia dodatkowe oraz popołudniowe na hali sportowej są odwołane.
 • I like Chopin

„I like Chopin”

2 marca 2020 roku uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona – Fryderyka Chopina. Uczniowie pod kierunkiem p. Katarzyny Zatorskiej i p. Jolanty Walichniewicz przygotowali akademię przybliżającą biografię tego wybitnego kompozytora i pianisty.Uroczystość łączyła w sobie informacje na temat życia genialnego muzyka, fragmenty jego znanych utworów a także zdjęcia miejsc, w których przebywał Fryderyk Chopin.

 • dzień języka ojczystego

Niech żyje język nasz ojczysty!

Dnia 21lutego w Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Turznie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie przygotowali plakaty promujące poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, którymi udekorowali szkołę. Na zajęciach lekcyjnych została zaprezentowana audycja radiowa  dotycząca czynników negatywnie wpływających na nasz język, przygotowana przez uczniów klasy VII a – Maksa Przybysza i Klaudię Torkowską oraz uczennicę klasy VII b – Zuzannę Zmarzły.

 

 • autor: J. Walichniewicz , K. Zatorska
 • IMG-20200309-WA0013
 • IMG-20200309-WA0014
 • IMG-20200309-WA0015
 • IMG-20200309-WA0016
 • Szafarnia

Audycja w Szafarni „Chopin- romantyk - patriota”.

W  styczniu klasa 6 b wyjechała do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Uczniowie uczestniczyli w audycji muzycznej „Chopin- romantyk- patriota”, która była nagrodą  przyznaną dla klasy Mikołaja Treli i Michała Wróblewskiego,  laureatów  XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Audycja ukazała  postawę Chopina wobec najważniejszych  wydarzeń dziejowych na ziemiach polskich w I połowy XIX wieku oraz przedstawiła relacje kompozytora z przedstawicielami świata literackiego, m.in.  Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Cyprianem Kamilem Norwidem.  Prezentacja  urozmaicona została fragmentami dzieł literackich epoki romantyzmu i utworami muzycznymi F. Chopina.  
      Przedstawienie słowno – muzyczne było niezwykle ciekawą lekcją o patronie naszej szkoły, o jego twórczości i historii  epoki, w której  żył i tworzył. 

 

 • autor: Maria Ordon-Błaszkiewicz
 • WOŚP 2020

Podsumowanie WOŚP 2020

XXVIII Finał…. XX w Turznie…minął. Popłynęliśmy…zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim. Łatwo być „kapitanem” mając taką załogę !!! Wszak bez załogi żaden statek nie popłynie !!! I nasz statek popłynął w tym roku wręcz mistrzowsko !!! Po kolejny rekord, po kolejne pieniążki na wspaniały, szczytny cel !!!

 • turniej koszykówki

Turniej koszykówki

Od trzech lat uczniowie naszej szkoły wraz z innymi ośrodkami - szkołami biorą udział w zajęciach z koszykówki w ramach programu promującego tę dyscyplinę sportu. Biorą w niej udział dziewczynki z klas 2 i 3 oraz w drugiej grupie, uczennice klas starszych. W grudniu 2019r. w naszej szkole odbył się turniej dzieci z wszystkich ośrodków koszykarskich biorących udział w tym programie. Gościliśmy drużyny z Brześcia Kujawskiego, Złotorii, Pigży i Łysomic. Najważniejszy w tym turnieju był sam udział, wzajemna nauka, rywalizacja fair play. Na wszystkie drużyny czekały nagrody za udział, wybrano też w każdej drużynie najlepszą, najbardziej aktywną zawodniczkę.

 • Złoto powiatów w siatkówkę

Złoto powiatów w siatkówkę

Na przełomie grudnia i stycznia odbyły się zawody w piłkę siatkową, trudną technicznie grę zespołową. Nasze drużyny przystąpiły w komplecie, czyli we wszystkich czterech kategoriach wiekowych, do zawodów gminnych. Aż trzy z nich wygrały te zmagania i wzięły udział w zawodach powiatowych.

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Turznie

ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

tel. +48 56 645 98 42
e-mail: zsturzno@wp.pl

[obiekt mapy]