Menu

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 8.30

15 września 2021

Dzień demokracji – wybór samorządu uczniowskiego

15 września 2021

Rada Pedagogiczna

15 września 2021

Zebranie z rodzicami -wybór trójek klasowych

15 września 2021

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców 17.00

13 października 2021

Szkolne Święto Edukacji Narodowej

14 października 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Dzień Edukacji Narodowej)

3 listopada 2021

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

3 listopada 2021

Konsultacje z rodzicami (17.00-18.00)

10 listopada 2021

Szkolne Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Święto Niepodległości)

12 listopada 2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

8 grudnia 2021

Zebrania z rodzicami (16.00 0-3 SP, 16.30 4-8 SP)

23 - 31 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Nowy Rok)

6 stycznia 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Trzech Króli)

7 stycznia 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 stycznia 2022

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze

17-30 stycznia 2022

Ferie zimowe

30 stycznia 2022

Zakończenie I półrocza

9 lutego 2022

Rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze

1 marca 2022

Dzień Patrona Szkoły

13 kwietnia 2022

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

14-19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia 2022

Szkolne Święto Konstytucji 3 Maja

02 maja 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03 maja 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja)

11 maja 2022

Rada pedagogiczna

11 maja 2022

Zebranie z rodzicami (16.00 0-3 SP, 16.30 4-8 SP)

24 maja 2022

Egzamin ósmoklasisty – język polski 9.00 (Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1 – 7)

25 maja 2022

Egzamin ósmoklasisty – matematyka 9.00 (Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1 – 7)

26 maja 2022

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny 9.00 (Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1 – 7)

01 czerwca 2022

Dzień Dziecka

13 czerwca 2022

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty – język polski

14 czerwca 2022

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty – matematyka

15 czerwca 2022

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

15 czerwca 2022

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za rok szkolny

16 czerwca 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Boże Ciało)

17 czerwca 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych "0" - godz.11.00

24 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 7-8 SP 8.30 4-6 SP 10.00 i 1-3 SP 11.00

25 czerwca -31 sierpnia 2022

Ferie letnie

26 sierpnia 2022

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie

ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

tel. +48 56 645 98 42
e-mail: zsturzno@wp.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie Zespołu Szkół w Turznie