Menu

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina

w Turznie

ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

tel. +48 56 645 98 42
e-mail: zsturzno@wp.pl

Start

 • nauka i zabawa

Nauka i zabawa

To połączenie dzieci z klasy 3 B lubią szczególnie. I w tym właśnie celu udaliśmy się do Młyna Wiedzy na warsztaty „Pracownia kolorowych eksperymentów”. Eksperymentowanie często kojarzy się z kolorowymi reakcjami.

Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO w 1979 roku w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku. Organizowanie obchodów Dnia poparło w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ z uwagi na fakt, że „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Wielokrotnie w ubiegłych latach braliśmy udział w akcji Fundacji WOŚP w biciu rekordu w wykonywaniu RKO przez uczniów, rodziców i pracowników wielu zakładów pracy całej Polski. Pandemia już drugi raz popsuła tą wielką ogólnokrajową imprezę, ale w tym roku postanowiliśmy w warunkach obostrzenia pandemicznego uczcić Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i przeprowadzić małą akcję nauki RKO dla młodszych uczniów naszej szkoły. Dzięki pomocy wolontariuszek naszego SKW udało się to uczynić 15.10.2021r. na czterech przerwach dla uczniów czterech klas: 2a, 2b, 3a i 3b. Praktyczne ćwiczenia poprzedzone zostały pogadankami i filmami edukacyjnymi przedstawionymi uczniom tych klas przez ich Panie wychowawczynie, którym serdecznie dziękują za włączenie się do tej małej akcji.

 • autor: Marzenna Wójcik
 • dzień kropki

Wyczarowane z kropki

15 września z okazji Dnia Kropki zaprosiliśmy dzieci do zabaw z kropką w roli głównej. Dzieci łączyły kropki kierując się rosnącymi liczbami i odkrywali ukryte ilustracje. Inni kolorowali postaci motywami w kropki. Powstały też piękne jesienne drzewa wyklejane kropkami z plasteliny. Zadania z kropką pojawiły się też na zajęciach matematycznych. Na koniec prace dzieci udekorowały nasz szkolny hol. To był dzień ciekawych i kreatywnych zabaw i ćwiczeń.

Jesień w lesie

W środę 22 września klasa 3 B pojechała szukać jesieni na Barbarkę. Dzieci wzięły udział w warsztatach „Jesień w lesie”. Podczas spaceru obserwowaliśmy drzewa i ich jesienne owoce. Rozmawialiśmy o ptakach, mieszkańcach lasów na Barbarce. Poznawaliśmy grzyby, które można znaleźć w tutejszych lasach. Później graliśmy w grę Memory – Jesienne drzewa.

Po warsztatach były wesołe harce na placu zabaw.
Wycieczka – udana!!!

 • Starogród

W zdrowym ciele – zdrowy duch!

Nowy rok szkolny klasa 3 B rozpoczęła bardzo aktywnie. Wyruszyliśmy na szlak pieszy wokół Góry Zamkowej w Starogrodzie. Wszyscy dzielnie wspinali się na górę, licząc prowadzące na nią schody. Po dotarciu na miejsce, urządziliśmy piknik i zabawy ruchowe. Potem szlakiem pieszym wróciliśmy do Starogrodu. Tam obejrzeliśmy kościół św. Barbary, budynek starej kuźni i dwór z XIX wieku.

Dzieci bardzo polubiły piesze wycieczki.

 • humaniści

Stypendium „Humaniści na start!”

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,

- uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończymy 30 września 2021 r.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!.

 • prymus

Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

 • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
 • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
 • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2021 r.

 Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

 • szczepienia
 • szczepienia

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie

ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

tel. +48 56 645 98 42
e-mail: zsturzno@wp.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie Zespołu Szkół w Turznie