Menu

Laboratorium Przyszłości

  • laboratorium przyszłości logo

 Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program ten jest skierowany  do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. W ramach programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria przyszłości to nowoczesny sprzęt w szkole, dzięki którym zajęcia szkolne będą atrakcyjniejsze i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie w roku szkolnym 2021/2022  przystąpiła do Programu „Laboratoria Przyszłości” .

 

 

  • logo laboratorium przyszłości

Komunikat 1

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program ten jest skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. W ramach programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. Takie wsparcie finansowe pozwoli szkole pozyskać środki na zakup wyposażenia technicznego pozwalającego na nabywanie i rozwijanie umiejętności technicznych, manualnych umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kształtuje także pracę zespołową, dobrą organizację, dbania o porządek na stanowisku pracy, radzenia sobie w życiu codziennym.

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do Programu „Laboratoria Przyszłości” .W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości  97 800 zł.

W roku 2021r. Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie wykorzystała 84,03% dofinansowania w ramach Programu Laboratoria Przyszłości i zakupiła:

· Drukarkę 3D Flashforge Adventurer 4,

· Ekosystem – pięcioletni program wsparcia dla szkół,

· Filament do drukarki 3d,

· Laptop Lenowo

· Stację lutowniczą z gorącym powietrzem,

·  Statyw,

·  Mikroport – bezprzewodowy zestaw mikrofonów

· Zestaw oświetlenia do realizacji nagrań,

· Gimbal,

· Kamerę, aparat cyfrowy,

· Mikrofon kierunkowy,

· Stoły warsztatowe, taborety,

· Szafy warsztatowe,

· Pojemniki warsztatowe,

· Skrzynki narzędziowe duże z wyposażeniem,

· Wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki,

· Gogle,

· Zmiotki +szufelki,

· instrukcje BHP,

· apteczkę,

· fartuszki ochronne,

· zestawy konstrukcyjne do praktycznej nauki techniki.

  • logo laboratorium przyszłości

Komunikat 2

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do Programu „Laboratoria Przyszłości” .W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości  97 800 zł.

Do końca roku 2021r. Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie wykorzystała 84,03% dofinansowania otrzymanego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Pozostałe 15,97% dofinansowania jakie szkoła otrzymała w ramach Programu Laboratoria Przyszłości szkoła wykorzystała w pierwszej połowie 2022r. Zostały zakupione następujące towary:

·  Zestawy Lego Education Spike Prime - zestaw podstawowy i rozszerzający,

·  Zestaw Edukacyjny Forobot – z mikrokontrolerem i akcesoriami,

·  Stół warsztatowy.

Dzięki powyższemu wsparciu finansowemu w szkole pojawiła się pracownia techniczna z prawdziwego zdarzenia. Na lekcjach techniki dzieci realizują program Działaj z Jawi, korzystają z zestawów konstrukcyjnych do praktycznej nauki techniki. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na technice, zajęciach dodatkowych, biologii, geografii, informatyce, wos, historii, matematyce.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie

ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

tel. +48 56 645 98 42
e-mail: dyrektor@spturzno.pl

            sekretariat@spturzno.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie Zespołu Szkół w Turznie