Menu

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina

w Turznie

ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

tel. +48 56 645 98 42
e-mail: zsturzno@wp.pl

Start

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie przedłużaczas ograniczonego funkcjonowania Szkoły do 10 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie od 25 marca 2020 zostają wprowadzone zajęcia dydaktyczne w formie kształcenia na odległość.

Ogólne zasady nauczania na odległość.

 1. Lekcje prowadzone są według tygodniowego planu zajęć.
 2. O godzinie kiedy według planu jest dana lekcja, nauczyciel:
  wpisuje temat do e-dziennika;
  b. w e-dzienniku, w zadaniach domowych wpisuje informacje zawierające treść lekcji, linki do stron, ewentualne zadania do wykonania itp.;
 3. tą samą informację wysyła przez e-dziennik do ucznia i rodzica;
 4. Uczeń oraz rodzic mają obowiązek otworzyć wiadomość, co jest potwierdzeniem frekwencji. Wiadomość należy odczytać tego samego dnia. Po otworzeniu informacji, co jest potwierdzeniem frekwencji, nauczyciel zaznacza w dzienniku symbolem ptw (potwierdzenie odebrania wiadomości).
 5. Nauczyciele mogą modyfikować program nauczania w celu dostosowania wybranej metody do kształcenia na odległość.
 6. Konsultacje uczeń - rodzic – nauczyciel odbywają się za pomocą e-dziennika.
 7. Nauczyciel jest zobligowany do uwzględnienia możliwości psychofizycznych ucznia oraz technicznych (dostęp do komputera, praca na smartfonie itp.). Uwzględnianie informacji uzyskanych od rodzica.

Sposoby realizacji nauczania na odległość:
a. podstawowe narzędzie –e-dziennik
b. padlet;
c. epodręczniki.pl;
d. poczta elektroniczna;
e. strony internetowe wydawnictw;
f. inne dostępne portale internetowe.

  [treść archiwalna]

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie

ul. Parkowa 4
87-148 Łysomice

tel. +48 56 645 98 42
e-mail: zsturzno@wp.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie Zespołu Szkół w Turznie